Galerie

Sala de festivități

Biblioteca

Laborator de mecatronică

Atelier mecanic

Laborator de fizică

Atelier electronică

Sală de sport