"Şcoala noastră asigură un act educaţional de calitate, bazat pe profesionalism şi egalitate de şanse, în vederea dobândirii de competenţe, în formarea de cetăţeni europeni."

  • Profesionalism – servicii de calitate oferite, transparență, tendința spre perfecționare continuă;
  • Eficiență – utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;
  • Spirit de echipă – existența unor relații armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect;
  • Disciplină – manifestată prin corectidudine, punctualitate, comportament adecvat.
  • Responsabilitate - fiecare este responsabil de ceea ce face și spune și este conștient că asumarea unor sarcini presupune îndeplinirea lor în timp util;